آشنایی با کود پتاس بالا، انواع و مزایای آن

کود پتاس بالا

زمین‌های زراعی هستند که بشریت را زنده و شکوفا نگه می‌دارد. گیاهان غذا، فیبر، مسکن و انبوهی از فواید دیگر را فراهم می‌کنند و کود نقش کلیدی در این فرآیند دارد. از آنجایی که انتظار می‌رود جمعیت جهان تا سال 2050 از 9 میلیارد نفر فراتر رود، برای تقویت تولید محصولات کشاورزی بیش از هر زمان دیگری به کود برای تغذیه و سلامت مردم نیاز خواهد بود. همه گیاهان در حال رشد برای رشد کامل به پتانسیل ژنتیکی خود به 17 عنصر ضروری نیاز دارند. از این 17، عنصر 14 مورد توسط گیاهان از طریق خاک جذب می‌شوند مانند کود پتاس بالا. این در حالی است که سه باقیمانده از هوا و آب می‌آیند.

کود کامل گرانول ویتامیل (11-10-16)

کود کامل گرانول ویتامیل (11-10-16) برای تأمین عناصر غذایی ضروری و رشد یکنواخت‌تر محصول به کار می رود.

نسل‌های علوم خاک دانشی را در مورد چگونگی آزمایش سطوح مواد مغذی در خاک، نحوه جذب گیاهان و بهترین روش جایگزینی آن مواد غذایی پس از برداشت به دست آورده‌اند. اینجاست که کود وارد می‌شود.نیتروژن، فسفر و پتاسیم، یا کود NPK، مواد مغذی اصلی در کودهای تجاری هستند. هر یک از این مواد مغذی اساسی نقش کلیدی در تغذیه گیاه دارند.

کود پتاس بالا چیست؟

پتاسیم یکی از عناصر ماکرو اساسی برای همه گیاهان است. پتاسیم در تسهیل رشد ریشه، گل و میوه مهم است و باعث انتقال مواد مغذی و آب می‌شود. بدون پتاسیم، گیاهان قادر به رشد و نمو نیستند. K مستقیماً بر یک بخش خاص از گیاه تأثیر نمی‌گذارد، اما عملاً برای تمام عملکردهای گیاه ضروری است.

انواع کود پتاس بالا

 • پتاسیم کلرید:  نوعی کود است که از ترکیبات طبیعی و معدنی تهیه می‌شود.
 • پتاسیم سولفات: اصلی ترین کود دارای پتاسیم و گوگرد است که هم به شکل آبیاری و هم چالکود استفاده می‌شود.
 • پتاسیم نیترات : کودی ترکیب شده از پتاسیم و نیتروژن می‌باشد.
 • پتاسیم فسفات:  ترکیب پتاسیم و فسفر که می‌توان آن را با انواع کود های نیتروژن دار نیز ترکیب کرد.
 • پتاسیم منیزیم : ترکیب پتاسیم و منیزیم است که پی اچ خاک را نیز تغییر نمی‌دهد.
 • NPK پتاس بالا: این کود پتاس بالا از ترکیب سه عنصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم تهیه شده است و معروف ترین آنها کود 36-12-12 می‌باشد.

مزایای استفاده

 1. انتقال کربوهیدرات ها، مواد مغذی و آب در گیاه، انرژی مورد نیاز برای انتقال آب و مواد مغذی از ریشه و برگ به هر سلول گیاه را فراهم می‌کند.
 2. فعال شدن آنزیم: آنزیم ها فرآیندهای مختلف را در یک گیاه تسهیل می‌کنند. بدون پتاسیم، گیاهان آدنوزین تری فسفات (ATP)، پروتئین یا نشاسته تولید نمی‌کنند.
 3. کمک به فتوسنتز: K انرژی و فعال سازی را برای حرکت کربوهیدرات ها از برگ ها به بقیه قسمت های گیاه فراهم می‌کند و انرژی را تامین می‌کند. K همچنین باز و بسته شدن روزنه ها (منافذ گیاه) را تسهیل می‌کند که امکان تبادل گازی (اکسیژن، دی اکسید کربن و بخار آب) را فراهم می‌کند.

انواع-کود-پتاس-بالا

اهمیت پتاسیم در گیاهان

 1. رشد ریشه را افزایش می‌دهد و مقاومت به خشکی را بهبود می‌بخشد؛ پتاسیم باعث بهبود انتقال مواد مغذی و آب در گیاه می‌شود. افزایش سطوح از طریق کود باعث بهبود ظرفیت جذب آب و مواد مغذی گیاه می‌شود. این جذب بهبود یافته باعث می‌شود ریشه ها ضخیم تر و عمیق تر رشد کنند. ریشه های موثرتر به گیاهان کمک می‌کند تا در طول خشکسالی آب کافی پیدا کنند. K همچنین احتباس آب گیاه را بهبود می‌بخشد و از دست دادن آب (به ویژه از طریق تعرق) را کاهش می‌دهد.
 2. تورگور در گیاهان را بهبود می‌بخشد: سطوح بالاتر پتاسیم با افزایش انتقال آب به هر سلول، “سفتی” یا تورگ گیاه را بهبود می‌بخشد. به عنوان مثال، وقتی کودهای پتاسیم بالا را به خاک اضافه می‌کنید، گیاهان پژمرده به نظر نمی‌رسند.
 3. بهبود گلدهی و باردهی: پتاسیم حرکت کربوهیدرات و سایر مواد مغذی را افزایش می‌دهد، بنابراین در طول گلدهی و میوه دهی (به ویژه)، پتاسیم اضافی توانایی تولید گیاه را بهبود می‌بخشد.
 4. افزایش مقاومت در برابر بیماری: یک مزیت اضافی برای بهبود رشد (به ویژه ریشه ها) مقاومت است که با آن همراه است. گیاهان سالم بهتر می‌توانند در برابر بیماری ها مقاومت کنند. پتاسیم در ایجاد این ظرفیت حیاتی است.

پتاسیم گیاهان را از طریق؛ افزایش ضخامت دیواره سلولی، تقویت ساقه ها و رشد ریشه ها تقویت می‌کند. اگر گیاهی بیمار باشد، پتاسیم به روند بهبودی کمک می‌کند.

علایم کمبود پتاسیم در گیاهان

وقتی گیاه پتاسیم کمبود داشته باشد، رشد گیاه کاهش می‌یابد و تولید میوه و گل محدود می‌شود. گیاهان ناقص؛ ظاهری پژمرده، برگها، میانگره‌ها کوتاه و ظاهری آویزان دارند. از علائم کلی کمبود پتاسیم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • پیچیدگی برگ‌ها
 • لبه های قهوه ای
 • سوختگی برگ و مرگ
 • برگها به رنگ قهوه ای، زرد یا سفید با ظاهر سوخته می‌شوند
 • کلروز (زرد شدن) بین رگبرگهای برگ
 • لکه های بنفش رنگ در سطح زیرین برگ
 • کاهش رشد
 • ریشه های ضعیف
 • ساقه های کوچک
 • ریزشش برگ‌ها
 • مقاومت کم در برابر دماهای شدید و خشکسالی

کود کامل گرانول ویژه باغات (۰۷-۰۶-۰۸) گرومان

کود کامل گرانول ویژه باغات (۰۷-۰۶-۰۸) گرومان از پایداری مناسب و قابلیت جذب مطلوبی برخوردار می‌باشد.

کود پتاس بالا برای چه گیاهانی مناسب است؟

استفاده از پتاسیم بالا در گیاهان گلدار؛ پتاسیم برای گل رز بسیار سودمند است. استفاده از پتاسیم باعث رشد قوی گل در طول فصل رشد می‌شود. سایر گیاهان گلدار نیز از کودهای پتاسیم بالا بهره می‌برند و افزودن آنها باعث بهبود عملکرد گل می‌شود. استفاده از کودهای پتاسیم بالا در میوه ها و سبزیجات؛ باعث بهبود در باردهی و گلدهی می‌شود. به عنوان مثال، سطوح بالاتر پتاسیم تولید گوجه فرنگی را بهبود می‌بخشد و افزودن کود غنی از K به باغداران کمک می‌کند تا بیشترین بهره را از این گیاهان ببرند.

پتاسیم نوعی کود افزایش ریشه است و رشد ریشه را بهبود می‌بخشد، بنابراین هنگام کاشت نهال، از سطوح بالای پتاسیم برای افزایش سرعت رشد ریشه ها استفاده خواهید کرد. این رشد بیشتر باعث می‌شود گیاهان زودتر خود را مستقر کنند و به گیاهان بالغ سالم تری تبدیل شوند.

نحوه مصرف کود پتاس بالا

کود های پتاسیم را بر اساس نوع آن‌ها می‌توان به طرق مختلف استفاده کرد؛ به عنوان مثال کود‌های گرانوله پتاس بالا را می‌توان به عنوان پیش کشت در زراعت استفاده نمود و یا اینکه به صورت چالکود و یا کانال کود در زمستان استفاده کرد. نوع پودری قابل حل در آب نیز می‌توان به صورت کود آبیاری و یا استفاده در سیستم‌های آبیاری قطره استاده نمود و در آخر فرم مایع آن که بیشتر کاربرد محلول پاشی دارد.

بهترین زمان مصرف

بهترین زمان مصرف برای محصولات زراعی به عنوان کود پیش کاشت قبل از کشت است و برای چالکود نیز بهترین زمان زمستان و پاییز می‌باشد. استفاده از محلول پاشی بهتر است در صبح زود و یا عصر‌ها این عمل انجام بگیرد تا باعث سوختگی گیاه نشود.

کود ارگانیک پتاس بالا

نتیجه گیری

بهتر است قبل استفاده از هر نوع کود شیمیایی آزمایش آب و خاک انجام دهیم تا با فهمیدن درصد عناصر بهترین تجویز کودی را انجام دهیم. خیلی مواقع پیش میآید که ما در خاک کمبود عنصری نداریم ولی به دلیل عدم آگاهی کوددهی خود را انجام می‌دهیم که این عمل علاوه بر ضرر خرید کود شیمایی باعث بر هم خوردن تعادل عناصر غذایی در خاک شده و جذب بقیه عناصر با مشکل روبه رو می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید