تغذیه زراعی

مدیریت مواد مغذی به منظور افزایش عملکرد وبهبود محصول در زمین های زراعتی و کشاورزی، امری بسیار مهم است؛ زیرا برای تأمین نیازهای محصول در طول رشد، باروری خاک باید به طور مداوم افزایش یابد. نیتروژن،فسفرو پتاسیم، سه عنصر اصلی تغذیه زراعی به شمار می آیند که به طور معمول از طریق کود زراعی مناسب تأمین می شوند؛ همچنین کلسیم، منیزیم و گوگرد، به عنوان عناصر مغذی ثانویه، و روی، منگنز، آهن، مس، مولیبدن، نیکل و کلر، به عنوان عناصر ریز مغذی، مورد نیاز تغذیه زراعی هستند که معمولا در خاک موجود است.
در صورت کمبود هر یک از این عناصر در خاک، شاهد کاهش کیفیت محصول و همچنین کاهش عملکرد صحیح رشد محصولات خواهیم بود؛ از طرفی، وجود بیش از حد آنها نیز باعث مسمومیت محصولات زراعی می شود. متداول ترین روش برای تعیین کمبودها، آزمایش خاک یا تجزیه و تحلیل بافت گیاه است و رایج ترین روش برای اطمینان از وجود محتوای ریزمغذی مناسب در خاک،استفاده از کود زراعی تخصصی به شمار می آید .

عوامل تأثیرگذار در تغذیه زراعی

عوامل محیطی، مانند نوع خاک، شرایط آب و هوایی و میزان موادمغذی موجود درخاک، از جمله عوامل تاثیرگذار در استفاده از مواد مغذی در تغذیه زراعی به شمار می آید.

انواع کود زراعی

همانطور که اشاره شد، یکی از رایج ترین شیوه های رساندن مواد مغذی به زمین های زراعی، خرید کود زراعی و استفادۀ بهینه از آن است. کود کامل گرانوله ویژه زراعت که جز کودهای آهسته رهشی به شمار می آید، از جمله کودهای مفید درپایداری و اثربخشی تغذیه زراعی است؛ زیرا با دربرداشتن عناصر ماکرو (ازت، فسفر، پتاسیم) و همچنین عناصر میکرو(روی، آهن، منگنزو..)،عناصر تغذیه ای باارزش بسیاری را برای تغذیه زراعی مناسب محصولات فراهم می کند، همچنین اسید هیومیک موجود در آن، موجب سرعت بخشیدن به رشد محصولات زراعی می شود و محرکی قوی و اثربخش برای رشد کمی و کیفی محصول به شمار می آید. این ماده، معمولا بین ۱۰ تا ۱۳ درصد، در کود کامل گرانوله ویژۀ زراعت یافت می شود. اسید فولویک موجود در این کود نیزباعث طراوت و شادابی محصولات زراعی می شود و افزایش کیفیت خاک کشاورزی و زراعتی را نیز به همراه دارد. با توجه به شرایط خاک های ایران که بیشترشان قلیایی هستند،وجود گوگرد به عنوان موثرترین ماده برای کاهش قلیائیت خاک و اصلاح بافت خاک های فرسایش شده، بسیار حائز اهمیت است

مزایای کود زراعی

خرید کود زراعی مناسب و تخصصی مزایای متفاوتی دارد:

  • اصلاح بافت خاک
  • کاهش PH خاک
  • افزایش محصولات زراعی
  • افزایش چشمگیر کیفیت محصولات
  • افزایش راندمان آبیاری
  • افزایش ماده آلی خاک های کشاورزی و درنتیجه، افزایش ارزش خاک
  • آفت کشی و سم زدایی از خاک
  • حذف تدریجی رسوبات مضر شیمیایی از خاک

سخن آخر

از آنجایی که هر سه عنصر مغذی ماکرو(اولیه) و همچنین عناصرثانویه و ریزمغذیهای موجود در خاک،دربرابر اثرات رواناب ها و همچنین، فرسایش خاک، حساس اند،معمولا دسترسی خاک به مواد مغذی مورد نیاز رشد محصولات زراعی، کم است؛ در نتیجه، استفاده از کود زراعی مناسب برای تغذیه زراعی،امری ضروری است. ما در گروه مشاوره گرومان سعی کرده ایم با ایجاد شرایط مناسب خرید ارزان کود زراعی برای کشاورزان، گامی مثمرثمر جهت تولید باکیفیت تر محصولات زراعی برداریم.