تغذیه باغی

یکی از فاکتورهای مهم در قدرت و افزایش رشد مناسب و پربار شدن انواع درختان در باغات، بهره وری از کود کامل ویژه باغات است.

استفاده نکردن از کود باغی چه پیامدهایی دارد؟

استفاده نکردن از کود باغی می تواند به ضرر هنگفتی برای کشاوزران منتج شود؛ برای مثال، تغییر در رنگ برگ درختان، توقف رشد جوانه های انتهایی، تغییر شکل میوه ها، تفاوت در عملکرد، زودرسی، دیر رسی، کوچک شدن میوه ها، نارسایی در رشد، کاهش گسترش ریشه و افت خاصیت انبارداری میوه ها، از مهم ترین نشانه های کمبود عناصر مغذی در باغات است؛ بنابراین، استفاده از کود باغی مناسب، امری ضروری و لازم الاجرا به شمار می آید.

چه زمانی باید از کود باغی تخصصی استفاده کرد؟

تشخیص اینکه چه زمانی باید از کود باغی تخصصی و مناسب استفاده کرد، بر عهدۀ باغداران است. هر باغبانی باید از ترکیب عناصر مغذی مورد نیاز برای درختان باغ خود آگاه باشد تا بتواند خرید کود باغی موفق و مثمرثمری داشته باشد. نکتۀ حائز اهمیت اینکه، باغداران باید بدانند که زمینشان در هر مرحله از رشد، به چه میزان و نوعی از مواد مغذی برای سلامتی، رشد و حتی طعم و مزه، نیازمند است؛ به علاوه، کشاورزان و باغداران باید قادر باشند از طریق علائم و نشانه های مختلف، مشکلات و نیازهای درختان باغات خود، مانند بیماری ها، آفات و کمبود مواد مغذی را تشخیص دهند. در جدول ضمیمه، مقدار مصرف کود باغی  و زمان مصرف کود باغی را به صورت اختصار آورده ایم.

کود باغی تخصصی شامل چه چیزهایی است؟

در یک کود باغی تخصصی، باید سه عنصر اساسی نیتروژن، پتاسیم، فسفر و سایر عناصر ریز مغذی اساسی، مانند کلسیم، ، منیزیم و گوگرد، وجود داشته باشد.

علاوه بر این عناصر مغذی، استفاده از کودهای هیومیکی نیز در رشد مؤثر و پایدار درختان باغات، حائز اهمیت است. اسید هیومیک، اغلب با اسید فولویک و اسید هومین، در یک گروه قرار می گیرد. این سه ماده، آنچه را که ما محتوای هومیک یا هوموس می نامیم، بنیان و اساس خاک باغات تشکیل می دهند؛ به بیان ساده، هومین بخشی اساسی از خاک آلی است که نقشی پایدار و موثر در بهینه سازی خاک دارد؛ زیرا در تماس با آب یا عناصر دیگر تجزیه نمی شود و تغییر نمی یابد.کودهای هیومیکی با اینکه نقش مستقیمی در تغذیه باغی ندارند؛ با افزایش ظرفیت نگهداری آب و بهبود ساختار خاک، می توانند در رشد پایدار و مؤثر گیاهان و درختان باغی، کمک شایانی باشند.

علاوه بر این عناصر، وجود  ازت نیتراتی و آمونیاکی نیز در کود باغی بسیار حائز اهمیت است. ازت یکی از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه به شمار می آید و بیشتر از سایر عناصر در تغذیه گیاهی، به خصوص گیاهان باغی،  مصرف می شود.

مزایای استفاده از کود باغی

از مهم ترین مزایای استفاده از کود باغی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  تثبيت رنگ برگ درختان
  •  تسريع رشد جوانه هاى انتهايى
  •  طبيعى و استاندارد بودن شكل ميوه ها
  •  بهبود عملكرد و جلوگيرى از زودرسى يا دير رسى میوه
  •  گسترش كافى ريشه ها
  •  افزايش خاصيت انباردارى

ما در گروه گرومان سعی داریم با معرفی انواع کود باغی مناسب  و همچنین کود باغی ارزان، تجربۀ خرید موفقی را برایتان رقم بزنیم.