نقش عناصر میکرو در کشاورزی و تاثیر آن بر روی گیاهان

عناصر میکرو

سه چیز باعث بهبود خاک برای محصول دهی می شود. عناصر ماکرو و میکرو و کودهای کشاورزی. افزایش شدت کشت با افزایش تقاضا برای عملکرد بالاتر با کیفیت بهتر منجر به افزایش جذب بیشتر عناصر میکرو از خاک شده است. عملکرد گیاهان در طول سال ها متمادی به دلیل توسعه ژنتیکی و انتخاب ارقام پرمحصول افزایش یافته است. کشاورزان با روش‌های کشت فشرده مقادیر بیشتری از عناصر میکرو را از خاک جذب می‌کنند که این منجر به کمبود عناصر میکرو در خاک می‌شود. گیاهان برای رشد به آب، هوا، نور، دمای مناسب و 16عنصر غذایی نیاز دارند. گیاهان کربن، هیدروژن و کربن را از هوا و آب جذب می‌کنند. 14 ماده مغذی باقیمانده از محیط رشد خاک جذب می‌شوند.

کود کامل گرانول ویژه زراعت (۰۸-۰۴-۰۸) گرومان

کود گرانول ویژه زراعت باعث بهبود قابلیت نگهداری آب در خاک می شود.

آشنایی با عناصر میکرو

در فیزیولوژی گیاهی، اهمیت فوق‌العاده ریز مغذی‌ها اجتناب‌ناپذیر است، زیرا گیاه عمدتاً به ریز مغذی‌ها متکی است زیرا تأثیر عمیقی بر مجموعه فعالیت‌های گیاهی دارد. اگرچه ریز مغذی ها به وفور در خاک وجود دارند، اما گیاهان معمولاً آنها را در مقادیر نسبتاً کمی‌به دست می‌آورند. از این رو، به عنوان یک عنصر میکرو در نظر گرفته می‌شود.

بور، مس، آهن، منگنز، روی از جمله ریزمغذی‌هایی هستند که به مقدار کم مورد نیاز گیاهان هستند اما نقش مهمی‌در رشد و نمو گیاه دارند. این عناصر میکرو زمانی که در سطح کافی وجود داشته باشند، رشد سالم را در ویژگی های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و متابولیک گیاه افزایش می‌دهند در حالی که کمبود آنها باعث رشد غیر طبیعی در گیاهان می‌شود. کمبود ریزمغذی‌ها در سال‌های اخیر شایع‌تر شده و میزان کاهش آن‌ها با تقاضای همیشگی ارقام مدرن، فرسایش بالای خاک و غیره بیشتر شده است. این ریزمغذی‌ها همچنین می‌توانند در صورت وجود در غلظت‌های زیاد سمی‌باشند و چنین سطح سمی ‌رشد گیاه را به خطر می‌اندازد.

معرفی انواع عناصر میکرو

عناصر غذایی خاک با توجه به مقدار مورد نیاز گیاهان به دو گروه تقسیم می‌شوند:

  • اول عناصر پر مصرف هستند که در مقادیر نسبتاً بالایی مورد نیاز هستند. در گروه عناصر ماکرو می‌توان بین دو زیر گروه اصلی و فرعی تمایز قائل شد. مواد مغذی نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) به عنوان عناصر ماکرو اصلی و کلسیم (Ca)، منیزیم (Mg) و گوگرد (S) ثانویه هستند.
  • دوم ریز مغذی هایی که فقط به مقدار کمی‌مورد نیاز هستند عبارتند از آهن (Fe)، منگنز (Mn)، بور (B)، روی (Zn)، مس (Cu)، مولیبدن (Mo)، کلرید (Cl)، سدیم (Na.) نیکل. (Ni)، سیلیکون (Si)، کبالت (Co) و سلنیوم (Se).

نقش عناصر میکرو در کشاورزی

آشنایی با کود های میکرو

این کودها شامل اختلاط آنها با کودهای ماکرو نظیر نیتروژن (N) فسفر، (P) و پتاسیم (K )، ترکیب عمده با کودهای دانه ای یا پوشاندن آنها، یا مخلوط میکرو کودها با کودهای مایع است. انواع کودهای میکرو حاوی عناصر ریز مغذی ضروری شامل آهن، روی، کبالت، منگنز، بور، کلر، مس، مولیبدن و غیره هستند. کودهای میکرو به دو دسته اصلی از نظر جذب توسط ریشه گیاه تقسیم می‌شوند:

  1. میکرو سولفاته
  2. میکروکلاته

کودهای میکرو به صورت سولفاته که از اکسید گوگرد تشکیل شده است که توسط ریشه گیاه جذب می‌شوند البته سولفات ها در خاک قابلیت جذب دارند ولی در خاک های قلیایی جذب آن کاهش می‌یابد. دسته بعدی کودهای میکروکلاته هستند که یون های ریز مغذی توسط یک مولکول بزرگتر آلی کلات و احاطه می‌شود. لیگاندها مواد شیمیایی طبیعی یا مصنوعی هستند که با احاطه کردن عناصر میکرو از غیر قابل جذب شدن آنها در خاک های قلیایی جلوگیری می‌کنند.

عناصر میکرو ممکن است در کود های ماکرو گنجانده شوند و این مدل کود ها هم به صورت مایع و هم به صورت پودر و کود گرانوله وجود دارد. همچنین در بعضی مواقع چند عنصر میکرو به همرا چند عنصر ماکرو ترکیبی را شکل می‌دهند برای مصارف خاص ؛ مثلا ترکیب ازت، روی و بور با نام فروت ست شناخته شده است که برای گیاهان در 3مرحله استفاده می‌شود.

کود آلی غنی شده پتاسه (10-00-00) گرومان

کمبود کود آلی غنی شده پتاسه موجب خشکیدگی سرشاخه درختان و پوکی میوه‌های مغزدار می شود.

فواید استفاده از کودهای میکرو

  • بهبود متابولیسم گیاه
  • تنظیم مواد مغذی
  • رشد تولیدمثلی
  • سنتز کلروفیل
  • تولید کربوهیدرات
  • رشد میوه و بذر

دیدگاهتان را بنویسید