کوددهی مناسب برای گلدهی

کود دهی مناسب برای گلدهی

گذر از مرحله رویشی به مرحله زایشی که به آن گلدهی می‌گویند، فرآیند مهم رشد گیاه است. وضعیت تغذیه بر فرآیندهای گلدهی و باردهی گیاهان تأثیر می‌گذارد. کود نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) عناصر غذایی است که بر زمان گلدهی و مدت گلدهی تاثیر گذار است. کود نیتروژن، کود فسفر و کود پتاسیم بر رشد و زمان گلدهی تأثیر گذار است. کاربرد نیتروژن زمان گلدهی را به تاخیر می‌اندازد و افزایش بیشتر کاربرد آن مانع از تشکیل گل می‌شود. بر خلاف نیتروژن پس از مصرف کود فسفر، گلدهی زودتر اتفاق می‌افتد. استفاده صحیح از بهترین کودها قبل و در حین گلدهی و در زمان میوه دهی برای حفظ تعداد کافی میوه در هر درخت ضروری است.

عناصر میکرو نیز نقش اساسی در گلدهی گیاهان دارند. در این میان و با توجه به میزان مصرف، مهمترین آنها آهن، روی و منگنز است. عنصر آهن مرتبط به مرحله لقاح و تعداد میوه هستند و کمبود آن در گیاه باعث اختلالات فیزیولوژیکی و کاهش تعداد میوه می‌شود.

روی به طور مستقیم در سنتز برخی از اسیدهای آمینه نقش دارد، اگرچه مهم ترین عملکرد آن در گیاهان فعال کردن آنزیم های متعدد است که سنتز اکسین ها (اسید ایندولاستیک) را برجسته می‌کند. بنابراین در تولید تنظیم کننده های رشد نقش دارد.

منگنز  در چرخه فتوسنتز، استفاده موثر از نیتروژن، متابولیسم پروتئین و فعال سازی آنزیم نقش دارد؛ این ماده روی متابولیسم کربوهیدرات ها و اسیدهای چرب، واکنش های فسفوریلاسیون و تشکیل اسید نوکلئیک (DNA و RNA)، نقش دارد. کمبود مداوم و شدید منگنز باعث کاهش رشد و بهره وری می‌شود و به رشد عمومی‌گیاهان آسیب می‌رساند.کود دهی مناسب برای گلدهی یک اقدام مهم در تولید و رشد است. تاثیر کود ها علاوه بر  افزایش تعداد گل ها باعث کاهش گل های سقط شده و میوه های نارس نیز می‌گردد.

اگر چه یک وضعیت تغذیه ای متعادل برای فعال شدن جوانه های گل ضروری است، اما عوامل محیطی مانند دما، نور خورشید، طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا و غیره.. نقش مهمی‌برای رشد بیشتر گل آذین دارند.

کود دهی مناسب برای گلدهی

عناصر غذایی مهم کود دهی مناسب برای گلدهی

مطالعات نشان داده است که گیاهان تغییرات فصلی را بر اساس نور خورشید در دسترس و دمای متوسط در محیط خود تشخیص می‌دهند. افزایش یا کاهش این عوامل باعث تحریک آنزیم ها و پروتئین ها می‌شود تا رشد و تولید جوانه را افزایش یا کاهش دهند. با این حال، حتی اگر همه این عوامل تکمیل باشند، گیاهان بدون دسترسی به عناصر غذایی ماکرو و میکرو، شکوفه های بسیار کمی‌تولید می‌کنند.

همه گیاهان برای رشد و شکوفه دادن به نیتروژن، فسفر و پتاسیم (عناصر ماکرو) نیاز دارند. با این حال، فسفر عنصری است که تشکیل جوانه، میوه و دانه ها را تحریک می‌کند. که اهداف اولیه فرآیند تولید مثل گیاهان گلدار هستند.

کود دهی مناسب برای گلدهی

نسبت N-P-K برای رشد گل

گیاهان گلدار به نسبت کودهای NPK مخصوص نیاز دارند که فسفر و پتاسیم بالاتری نسبت به نیتروژن دارد. برای گیاهان زینتی (و سبزیجات خاص) یک نسبت NPK در طول فصل کافی است. نسبت تقریباً 1:3:2 که نشان دهنده درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم است توصیه می‌شود. با این حال، اکثر گیاهان بارده، در مراحل مختلف رشد، به عناصر غذایی بیشتر نیاز دارند. درختان میوه، بوته ها، کود سبزی و صیفی جات زمانی بهترین عملکرد را دارند که برای شروع نیتروژن بیشتری در اختیار دارند؛ سپس، فسفر و پتاسیم بیشتری را نیاز دارند.

کود NPK محلول در آب (20-20-20)

یکی از کودهایی که شما می توانید برای گلدهی مناسب استفاده کنید، کود NPK محلول در آب کامل (20-20-20) گرومان است.

اثر PH خاک

سبزیجات و بسیاری از گیاهان زینتی در pH خاک بین 5.8 تا 6.5 رشد می‌کنند؛ درختان میوه PH بین 6.0 تا 7.5 را ترجیح می‌دهند. در حالی که بوته های توت، ادریسیا و آزالیا در pH پایین خاک (با اسیدیته بالاتر) بین 4.0 و 5.0 بهتر عمل می‌کنند. اگر PH خاک شما خیلی کم باشد، عناصر غذایی بیش از حد متحرک می‌شوند؛ به این معنی که آنها در نهایت آبشویی شده و از دسترس گیاه خارج می‌شود و منجر به کوددهی بیش از حد گیاهان شما می‌شود.

در PH بسیار بالا، برعکس اتفاق می‌افتد. عناصر غذایی در خاک تثبیت می‌شوند و نمی‌توانند توسط ریشه گیاهان جذب شوند.

مواد معدنی

مواد معدنی و عناصر میکرو به اندازه عناصر ماکرو در سلامت و شادابی گیاهان نقش دارند، از جمله آهن، منگنز، مس و بور ؛ در حقیقت کارایی عناصر ماکرو طبق قانون لیبیک در صورت کمبود عناصر میکرو کاهش می‌یابد. کودهایی با مقادیر زیاد فسفر باعث افزایش شکوفه می‌شوند. همانطور که گفته شد، نسبت N-P-K باید دارای سطح نیتروژن کمتر و سطوح بالاتر فسفر و پتاسیم باشد.این عناصر غذایی ضروری شکوفه های زیادی را در طول فصل بوجود می‌آورند. نیتروژن بیش از حد باعث رشد رویشی به جای رشد زایشی گیاه می‌شود.

کود کامل گرانول ویتامیل (11-10-16)

کود کامل گرانول ویتامیل (11-10-16) گرومان یکی از کودهای مناسب برای گلدهی است.

دیدگاهتان را بنویسید