آشنایی با کود ازته

آشنایی با کود ازته

این زمین زراعی است که بشریت را زنده و شکوفا نگه می‌دارد. گیاهان غذا، فیبر، مسکن و انبوهی از فواید دیگر را فراهم می‌کنند و کود نقش کلیدی در این فرآیند دارد. از آنجایی که انتظار می‌رود جمعیت جهان تا سال 2050 از 9 میلیارد نفر فراتر رود، برای تقویت تولید محصولات کشاورزی بیش از هر زمان دیگری به کودهای کشاورزی مهم به علاوه کود ازته برای تغذیه و سلامت مردم نیاز خواهد بود.

کود سولفات منیزیم (23 درصد ) گرومان

کود سولفات منیزیم باعث بهبود تولید قند و روغن در نباتات صنعتی می شود.

همه گیاهان در حال رشد برای رشد کامل خود به 17 عنصر ضروری نیاز دارند. از این 17، عنصر 14 مورد توسط گیاهان از طریق خاک جذب می‌شوند، در حالی که سه عنصر باقیمانده از هوا و آب جذب می‌شود. چندین نسل از علم خاک دانشی را در مورد چگونگی آزمایش سطوح مواد مغذی در خاک، نحوه جذب گیاهان و بهترین روش جایگزینی مواد غذایی پس از برداشت به دست آورده‌اند. در اینجا کود دهی و روش‌های آن مورد توجه قرار می‌گیرد. کوددهی با کودهای نیتروژن، کودهای فسفر و پتاسیم، یا NPK، “3 عناصر ماکرو یا ماکرو المنت” اصلی در کودهای تجاری هستند. هر یک از این مواد مغذی اساسی نقش کلیدی در تغذیه گیاه دارند.

کود ازته چیست؟

کود نیتروژن از اصلی‌ترین عناصر مورد نیاز گیاهان است که یک عنصر متحرک است و با کم شدن آن اولین علامت زرد شدن گیاه ما است. نیتروژن نقش اصلی در رشد رویشی گیاهان را برعهده دارد. ازت در رشد رویشی، گلدهی گیاهان، تشکیل میوه، سنتز آمینو اسید‌ها و پروتیئن‌ها، تولید کربوهیدرات، تولید روغن و در نهایت افزایش عملکرد گیاهان نقش اساسی ایفا می‌کند.

کود ازته چیست

انواع کود ازته

ازت در اکوسیستم به سه فرم گازی، آلی و معدنی یافت می‌شود که فرم قابل جذب برای گیاهان فرم معدنی می‌باشد. ازت به فرم‌های مختلفی مثل نیتراته، آمونیوم، اوره و غیره وجود دارد ولی نیترات فرم اصلی جذب توسط گیاهان است که سایر فرم‌های دیگر در طبیعت سرانجام به فرم نیتراته تبدیل می‌شوند.

نحوه استفاده از کود ازته

فرم‌های مختلفی از عنصر نیتروژن در کشاورزی وجود دارد که با توجه به فرم مختلف آن نحوه مصرف آن متفاوت است.3فرم اصلی این عنصر عبارتند از :

  • مایع
  • گرانول
  • کریستاله

فرم مایع آن قابلیت محلول پشی و کود آبیاری را دارد و فرم گرانول آن قابلیت چالکود و کانال کود و همچنین قابلیت استفاده به صورت سرک و کودهای پیش کاشت را دارد و در نهایت فرم کریستاله آن که قابلیت محلول پاشی یا کود آبیاری در سیستم قطره ای را دارد.

کود کامل گرانول ویژه باغات (08-06-07) گرومان

کود کامل گرانول ویژه باغات تأمین کننده ۱۲ عنصر ضروری برای انواع محصولات کشاورزی است.

علائم کمبود کود ازته گیاهان

در مراحل ابتدایی کمبود گیاه ما دچار رنگ پریدگی و زردی می‌شود که به دنبال آن توقف رشد و تولید برگ‌های جدید رخ می‌دهد همچنین میزان کلروفیل برگ‌های گیاه کاهش می‌یابد که منجر به رنگ زرد کم رنگ (کلروز) می‌شود. برگ‌های پیرتر کاملاً زرد می‌شوند. گلدهی، میوه دهی، پروتئین و محتوای نشاسته کاهش می‌یابد. کاهش پروتئین منجر به توقف رشد و خواب جوانه‌های جانبی می‌شود و در نهایت باعث کاهش عملکرد کمی ‌و کیفی محصول ما می‌شود.

نتیجه گیری

برای اسفاده از کود ازته، در نظر گرفتن عواملی محیطی مانند نیازهای غذایی محصول خاص، شرایط محیطی منطقه، حاصلخیزی خاک، نوع کود ازته، زمان مصرف و مرحله رشدی گیاه و غیره ضروری است.

کودهای ازته

آزمایش منظم خاک، برگ و نظارت بر محصولات کشاورزی می‌تواند به کشاورزان کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد زمان و میزان مصرف کود نیتروژنه بگیرند. از رشد بهینه گیاه اطمینان حاصل کنند و پتانسیل تلفات مواد مغذی یا اثرات زیست‌محیطی را به حداقل برسانند.

دیدگاهتان را بنویسید